Aktualności

VCA / SCC

W związku z zapytaniami jak również tym że niektóre firmy twierdzą, że mają wyłączność na wystawianie tych dokumentów postanowiliśmy się odnieść do tematu.

Wszystkie te skróty dotyczą szkoleń BHP. Dokumenty te mogą wystawiać wszystkie firmy które mają w swojej działalności zapis iż mogą przeprowadzać szkolenia BHP. Żaden przepis nie wskazuje żadnej firmy która te dokumenty może wystawiać jak również żaden przepis nie wskazuje że wydawane dokumenty mają być rejestrowane na jakiejkolwiek stronie internetowej (takie fałszywe informacje są przedstawiane przeważnie na terenie Holandii). Każdy rodzaj BHP jak również jego jakiekolwiek odłamy w krajach Unii Europejskiej podlegają pod zawód nieregulowany i zgodnie z zapisami w Dyrektywie Unijnej (poniżej) powinny być wzajemnie uznawane.

Nasze dokumenty odnośnie VCA/SCC spełniają wszystkie wymagania ujęte w dyrektywie i są rejestrowane na naszej stronie internetowej co potwierdza że zostały wystawione przez wykwalifikowaną firmę, która posiada wszystkie potrzebne zgody na prowadzenie tego typu działalności przewidziane w prawie Unii Europejskiej.

Strona do rejestracji VCA/SCC:

www.vcascc.eu

Wszystkie pozostałe certyfikaty rejestrujemy na naszej stronie:

www.registerausbildung.eu      

INFORMACJA:

W związku z licznymi zapytaniami informujemy że w chwili obecnej nie istnieje coś takiego jak „Uprawnienia Europejskie”. Uprawnienia zgodnie z przepisami wydaje się na dany kraj, w innym niż zostały wystawione pracodawca może ale nie musi dopuścić do pracy na podstawie uprawnień wydanych za granicą.

Regulują to stosowne przepisy a w szczególności 

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 7 września 2005 r.

w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych