Ważność uprawnień

Sprawdź autentyczność swoich uprawnień:

         http://registerausbildung.eu/

Ważność uprawnień VCA/SCC :

           http://www.vcascc.eu